Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Xây dựng Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510105 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510105
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07