Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860113|21A00 24.09 A00

Mã ngành
7860113|21A00
Điểm chuẩn
24.09
Tổ hợp môn
A00