Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Phòng Cháy Chữa Cháy ( Phía Bắc )

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860113|21A00 19.11 A00

Mã ngành
7860113|21A00
Điểm chuẩn
19.11
Tổ hợp môn
A00