Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM

Vật lý Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520403 24 A00, A01, A02, D90

Mã ngành
7520403
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D90