Thứ sáu, 9/12/2022
Đại học Nguyễn Tất Thành

Vật lý Y khoa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520403 15 A00

Mã ngành
7520403
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00