Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Ngoại thương (phía Nam)

Kinh tế quản trị kinh doanh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
NTS01 28.05 A01, D01, D06, D07

Các tổ hợp A01;D01;D06;D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm

Mã ngành
NTS01
Điểm chuẩn
28.05
Tổ hợp môn
A01, D01, D06, D07
Ghi chú
Các tổ hợp A01;D01;D06;D07 chênh lệch giảm 0.5 điểm