Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 29.5 C00, D15

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
29.5
Tổ hợp môn
C00, D15