Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Địa lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310501 15 C00, D15

DI >=4.75;TTNV<=1

Mã ngành
7310501
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D15
Ghi chú
DI >=4.75;TTNV<=1