Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Mỹ Thuật Việt Nam

Lý luận. lịch sử và phê bình mỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210101 25.5 H01

Mã ngành
7210101
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
H01