Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Mỹ Thuật TP HCM

Lý luận. lịch sử và phê bình mỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210101 23.5 H00

KV2NT

Mã ngành
7210101
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
H00
Ghi chú
KV2NT