Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

CNKT công trình xây dựng CLC

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102C 20.5 A00

Mã ngành
7510102C
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00