Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

CNKT công trình xây dựng CLC

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102C 21.75 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510102C
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90