Thứ bảy, 20/4/2024
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 17 B03, C00, C04, C20

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
B03, C00, C04, C20