Thứ bảy, 2/7/2022
Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 21 C14, C19, C20, M00

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
C14, C19, C20, M00