Thứ bảy, 15/6/2024
Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 16.5 M00, M03, M05

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
M00, M03, M05