Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Tân Trào

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 10 M00

Xét theo học bạ 12 điểm

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
10
Tổ hợp môn
M00
Ghi chú
Xét theo học bạ 12 điểm