Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Bạc Liêu

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 17.25 M00

Xét học bạ: 17.5

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
M00
Ghi chú
Xét học bạ: 17.5