Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 10 M01, M09

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
10
Tổ hợp môn
M01, M09