Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 29.52 M01, M09

TTNV ≤1

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
29.52
Tổ hợp môn
M01, M09
Ghi chú
TTNV ≤1