Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Thủ Đô Hà Nội

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 19 D01, D72, D78, D96

Thang 40

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, D96
Ghi chú
Thang 40