Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Hồng Đức

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 17 M00, M05, M07, M11

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
M00, M05, M07, M11