Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Hồng Đức

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 16.5 M00, M05, M07

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
M00, M05, M07