Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 16.5 M00, M05, M07, M13

Năng khiếu >=6.5

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
M00, M05, M07, M13
Ghi chú
Năng khiếu >=6.5