Thứ hai, 25/9/2023
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 21.8 M00, M05, M07, M13

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
21.8
Tổ hợp môn
M00, M05, M07, M13