Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tây Bắc

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 16 M00, M05, M07, M13

Môn năng khiếu > =6

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
M00, M05, M07, M13
Ghi chú
Môn năng khiếu > =6