Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Hoa Lư

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 17 M01, M05, M07, M08

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
M01, M05, M07, M08