Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Hà Tĩnh

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 17 M00, M01, M07, M09

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
M00, M01, M07, M09