Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Phú Yên

Giáo dục Mầm non

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
51140201 16 M00, MN1

Điểm Toán + Văn + (ƯTKV/ ƯTĐT)x2/3 >= 10.67

Mã ngành
51140201
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
M00, MN1
Ghi chú
Điểm Toán + Văn + (ƯTKV/ ƯTĐT)x2/3 >= 10.67