Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Luật Hà Nội

Luật Thương mại Quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380109 24.8 A01

Mã ngành
7380109
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A01