Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện, điện lử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301C 24.25 A00

Mã ngành
7510301C
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00