Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302C 23.2 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510302C
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90