Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302C 23 A00

Mã ngành
7510302C
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00