Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn Ihông

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510302C 22.5 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510302C
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90