Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201C 23.4 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510201C
Điểm chuẩn
23.4
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90