Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ khi

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510201C 24.5 A00

Mã ngành
7510201C
Điểm chuẩn
24.5
Tổ hợp môn
A00