Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510203C 24.15 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510203C
Điểm chuẩn
24.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90