Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chế lạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202C 19 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510202C
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90