Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chế lạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202C 24 A00

Mã ngành
7510202C
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00