Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ chế tạo máy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510202C 22.85 A00, A01, D01, D90

Mã ngành
7510202C
Điểm chuẩn
22.85
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D90