Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406C 17 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7510406C
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90