Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406C 20.1 A00, B00, D07, D90

Mã ngành
7510406C
Điểm chuẩn
20.1
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D90