Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Thái Lan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220214 22.43 D01, D15, D78, D96

Mã ngành
7220214
Điểm chuẩn
22.43
Tổ hợp môn
D01, D15, D78, D96