Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng

Ngôn ngữ Thái Lan

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7220214 22.51 D01, D10, D14, D15

N1 >=7.4;TTNV<=2

Mã ngành
7220214
Điểm chuẩn
22.51
Tổ hợp môn
D01, D10, D14, D15
Ghi chú
N1 >=7.4;TTNV<=2