Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Hàng không Việt Nam

Kỹ thuật hàng không

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520120 21.5 A00, A01, D07

Mã ngành
7520120
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07