Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Hàng Không Việt Nam

Kỹ thuật hàng không

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520120 25 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7520120
Điểm chuẩn
25
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90