Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 15 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07