Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Khai thác vận tải

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7840101 22.9 A01, D01, D07

<=NV2

Mã ngành
7840101
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
<=NV2