Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Trà Vinh

Quản lý thể dục thể thao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810301 15 C00

Mã ngành
7810301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00