Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Trà Vinh

Quản lý thể dục thể thao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810301 14 B04, T00, T03

Mã ngành
7810301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
B04, T00, T03