Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Xây dựng Hà Nội

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 16 V00, V01, V02

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
V00, V01, V02