Chủ nhật, 27/11/2022
Đại học Dầu khí Việt Nam

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 15 A00, D07

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, D07