Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Dầu khí Việt Nam

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 18.5 A00

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00