Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 19.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07