Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Mỏ - Địa chất

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 19 A01, B00, D07

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A01, B00, D07