Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 15 B00

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00