Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 23.5 A01, B00, C04, D01

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A01, B00, C04, D01