Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Quy Nhơn

Thống kê

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460201 18 A00, A01, B00

Mã ngành
7460201
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00