Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440298 16 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7440298
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01