Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440298 20 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7440298
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01