Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM

Thủy văn học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440224 20 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7440224
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01