Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Kinh tế quốc dân

Quản lý dự án

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340409 27.15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7340409
Điểm chuẩn
27.15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01