Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 15 H00, V00

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
H00, V00