Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 21.25 H00, H01, H06, H08

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
H00, H01, H06, H08