Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Văn Lang

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 23 H03, H04, H05, H06

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
H03, H04, H05, H06