Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Công nghệ Sài Gòn

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 15 A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30, D78, D79, D80, D81, D82, D83

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D26, D27, D28, D29, D30, D78, D79, D80, D81, D82, D83