Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM

Kế toán (CT chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301C 24.25 D01, D90

Mã ngành
7340301C
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
D01, D90