Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Tân Trào

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 15 B04, C00, C19, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B04, C00, C19, D01