Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 15 C00

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00