Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 24.44 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
24.44
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01