Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01