Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở Hà Nội)

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01