Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 21.5 B00, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
B00, C00, D01