Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 16.25 B00, C00, D01

TTNV<=2

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
16.25
Tổ hợp môn
B00, C00, D01
Ghi chú
TTNV<=2