Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 23 B00, C00, D01, D66

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
B00, C00, D01, D66