Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nguyễn Tất Thành

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 15 B00, C00, D01, D14

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, C00, D01, D14