Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Văn Lang

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 19 B00, B03, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00, B03, C00, D01