Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Văn Lang

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 17 B00, B03, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
B00, B03, C00, D01