Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Văn Lang

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 16 B00, B03, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, B03, C00, D01