Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Văn Hiến

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 22 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01