Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Văn Hiến

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 23.5 A00, B00, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, B00, C00, D01