Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Văn Hiến

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 18.5 B00, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
B00, C00, D01