Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Lao động - Xã hội (Cơ sở phía Nam)

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 22.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01